• Er du fra Ukraina?
  • Venter du på bosetting i Norge?
  • Vil du komme deg ut i jobb?

Lingu offers a free language course for Ukrainians

Søk nå
  • Ukrainsk som støttespråk

  • Grunnleggende norskopplæring

  • Drop-in digital undervisning

  • Introduksjon til arbeidslivet i Norge

Lingu gir nettbasert språkopplæring og karriereveiledning for ukrainske flyktninger i Norge. Norskkurset vårt er nettbasert og fleksibelt. Vi benytter ukrainsk som støttespråk i undervisningen og i kundesupport.

Opplæringen følger «læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og passer godt som et fleksibelt supplement i deltakerens introduksjonsprogram hos kommunen.